Skip to main content

Wie is Nelie Duijm-Slob?

Begonnen als algemeen maatschappelijk werker met de ambitie om mensen via systeemtherapie op een beter plan te brengen en de eigen regie weer in handen te krijgen, ben ik nu eigenaar en directeur van Slob Management.

In de tussentijd was ik achtereenvolgens manager/directeur/bestuurder/toezichthouder bij verschillende organisaties in de sociaal-agogische sector. Daarnaast heb ik diverse functies uitgeoefend in het hoger sociaal-agogisch onderwijs, zoals superviseren, college geven en studentenbegeleiding bij het afstuderen.

Onder andere heb ik Sociale Wetenschappen en Hoger Management gestudeerd. Om scherp te blijven, blijf ik mijn leven lang leren en laat ik mij regelmatig coachen en adviseren.

Wat is Slob Management?

In 2009 heb ik mijn ervaring en kennis gebundeld en een bureau, Slob Management, opgericht om zelfstandig opdrachten uit te voeren als interim- of projectmanager. Vanuit deze positie help ik organisaties om op een beter plan te komen. Ik werk samen met de opdrachtgever om de aard van de vaak problematische situatie te onderzoeken. Bij de definiëring en oplossing van de knelpunten betrek ik mensen die de expertise hebben om een steentje bij te dragen aan de oplossing. Met zo’n samengesteld team voer ik het plan uit en pak ik alle beren op de weg aan.

Vanuit Slob Management krijg ik mensen in beweging en enthousiasmeer ze om knelpunten aan te pakken. Soms met stevige maatregelen om de organisatie verder te brengen. Ik heb de expertise om het geheel van de organisatie en de externe omgeving te overzien. Op het onderwerp zelfsturing ben ik afgestudeerd en zoek ik naar mogelijkheden om het zelf organiserend vermogen en de oplossingsgerichtheid van mensen en organisaties te vergroten.

Wie zijn klanten van
Slob Management?

Ook u zou mijn opdrachtgever kunnen zijn wanneer u een directeur/bestuurder of manager bent van een ondernemende sociaal-maatschappelijke organisatie met een maatschappelijke impact. Wanneer u een duidelijk of minder duidelijk knelpunt heeft in uw organisatie, dan schakelt u mij in om dit nader te onderzoeken en dieper op de materie in te gaan. Vervolgens maak ik een plan met een passende oplossingsrichting en dat voeren we doelgericht uit. Hierbij ben ik uw project- of interim-manager.

Neem vooral ook contact op met mij wanneer u op zoek bent naar een toezichthouder, een begeleider van de evaluatie van het toezichthoudend orgaan of wanneer u in uw governance-structuur een transitie wilt maken.

Hoe werkt Slob Management?

Bij opdrachten van Slob Management ben ik de uitvoerder van de opdracht. Bij grotere of complexe opdrachten werk ik in teamverband. Ik stel dan een tijdelijk team samen, dat bestaat uit zelfstandige professionals met specifieke expertise. Dit kunnen mensen zijn uit de betreffende organisatie of uit mijn uitgebreide netwerk. Niet altijd heeft de organisatie voldoende kennis en kunde in huis voor zo’n project. Ik stel hoge eisen aan de teamleden, zodat het project kansrijk is en succesvol afgerond kan worden.

Mijn aanpak is flexibel en realistisch. Met een hands-on mentaliteit en altijd betrokken. Om vanuit senioriteit en relativeringsvermogen, door samenwerking op een beter plan te komen.