Skip to main content

Projecten

Slob Management heeft door de jaren heen diverse projecten in opdracht uitgevoerd bij verschillende organisaties, in verschillende functies en rollen.

Organisatiesupport

 • MUNDO kinderopvang, interimmanager, onderzoeker, coach management, sparring partner
  • Interim-manager bij achtereenvolgens 5 clusters
  • Onderzoek en organisatie advies
  • Coaching 2 junior managemers
  • Sparring partner directeur/bestuurder
 • Gemeente Vijfheerenlanden: Adviseur Sociaal Domein
  • advisering over lokale uitwerking vraagstukken in het sociaal domein (Jeugd, WMO, Participatie)
 • SLICKS (organisatie in oprichting bestrijding game verslaving), Amsterdam:
  • advisering over een nieuw ondernemingsplan en onderzoek naar mogelijkheden voor subsidieaanvragen
 • Aanbestedingstrajecten (uitwerken en indienen van aanbesteding bij gemeenten)
  • Careyn: Schuld Hulpverlening
  • JGZ-ZHW: School Maatschappelijk Werk
  • Meldpunt: Welzijn

Project en interim-management

 • Zadkine: Onderwijs Manager a.i. Opleiding Pedagogisch Werk
  • opdracht: voorbereiding bezoek onderwijsinspectie en 2 opleidingen samenvoegen.
 • Organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening: interim coördinator interdisciplinaire teams
 • CJG/WMO-loket: interim coördinator
  • opdracht: samenwerking optimaliseren van lokaal Centrum voor Jeugd en Gezin en het WMO-loket.
 • Welzijnsorganisatie: interim-directeur en projectleider reorganisatie –fusie
  • opdracht: verkenning van inhoudelijke vernieuwing en verkenning van zelfstandige bestaansmogelijkheden van de organisatie versus fusie of overname. Advisering over de keuzes en het uitwerkingstraject.
 • Hogeschool InHolland Amsterdam: projectleider Aanpak Langstudeerders
  • opdracht: Ontwikkelen van een aanpak voor langstudeerders. In de uitwerking gebruikmakend van expertise van twee collega’s om specifieke begeleiding voor langstudeerders vorm te geven.

Afstudeerbegeleiding en colleges

 • Diverse Hogescholen
  • InHolland, Rotterdamse Hogeschool, Haagse Hogeschool en Windesheim
 • Diverse opleidingen
  • Social Work, Bedrijfsmaatschappelijk Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Bouw Management, master Urban Education
 • Diverse functies
  • Lid examencommissie, afstudeerbegeleider, beoordelaar portfolio, ontwikkelen en geven van colleges, verzorgen summer school

Workshops en seminars 

 • Strategische allianties en ketensamenwerking
  • voor professionals en management
 • Aanbestedingsprocedures
  • voor uitvoeringsorganisaties
 • Decentralisaties (WMO en Jeugdzorg)
  • voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties
 • Zelforganisatie, zelfstandig werken, samenwerking

Neven functies

 • Voorzitter Intern Toezicht • Driegang, SWV passend onderwijs • Gorinchem
  • Een transitie van Commissie van Toezicht naar Raad van Toezicht
 • Lid Adviesraad Sociaal Domein • gemeente Vijfheerenlanden
  • Een nieuwe gefuseerde gemeente installeert een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein, dit gaat gepaard met nieuw beleid en training leden van de Adviesraad
 • Bestuurslid BPSW (v.h. NVMW) en SHMW • Utrecht
  • Een vereniging van maatschappelijk werkers in transitie naar een vereniging voor alle social workers
 • Voorzitter Stichting Peuterspeelzalen Zederik
  • Fusie traject waarbij vier stichtingen één stichting worden